• Gaelscoileanna Teo. the national, voluntary organisation supporting the development of Irish-medium education have 5 vacancies

  Posted on July 23, 2014 by in News Updates

   

  Fáiltíonn Gaelscoileanna Teo. roimh iarratais don 5 phost seo a leanas:

  Speisialtóir Luathbhlianta, Tuaisceart Éireann: 2 phost
  (Scála EO1, Oifigeach Feidhmiúcháin: £25,871 – £27,271).
   
  Oifigeach Sinsearach Polasaí agus Forbartha
  (Ardoifigeach Feidhmiúcháin: €46,081- €58,294) 
   
  Oifigeach Eolais agus Airgeadais
  (Oifigeach Feidhmiúcháin: €27,464 – €43,178)
   
  Oifigeach Forbartha: Bunú agus Buanú Naíonraí agus Scoileanna lán-Ghaeilge
  (Oifigeach Feidhmiúcháin: €27,464 – €43,178)

  Beidh an dá phost mar Speisialtóirí Luathbhlianta lonnaithe i mBéal Feirste i dtús ama, ach d’fhéadfaí na poist a athlonnú amach anseo.

  Tá an 3 phost eile lonnaithe i gceannáras na heagraíochta i Marino, Baile Átha Cliath 9.

  Tuilleadh eolais, sainchuntas poist, móide foirm iarratais le fáil ar iarratas trí ríomhphost a chur chuig blathnaid@gaelscoileanna.ie

  Eolas faoi obair na heagraíochta ar fáil ag www.gaelscoileanna.ie

   

  Spriocdháta le haghaidh iarratas comhlánaithe:

  5.00i.n. Aoine, 8 Lúnasa 2014.

  Ní ghlacfar le haon iarratais i ndiaidh an spriocdháta.

   

   

   

   

Pobal Logo DOCYA Logo