• Consultation Seminars on Early Years Education-focused inspection

  Posted on February 18, 2016 by in News Updates

   

  Event Details

  DES LogoThe Inspectorate of the Department of Education and Skills is hosting a series of consultation seminars to discuss the progress to date on the development of a new Early Years Education-focused Inspection (EYEI) Model.

  Seminars will take place in the following locations:

   

  Venue

  Date

  Time

  The Printworks,

  Dublin Castle

   

  February 27th (Saturday) 9.00 – 1pm
  Ambassador Hotel Cork

   

  February 29th

  (Monday)

  4.30 – 7.30
  Castletroy Park Hotel Limerick March 1st

  (Tuesday)

  6-9pm
  Lord Bagenal Hotel, Carlow

   

  March 2nd (Wednesday) 6-9pm
  Sheraton Hotel, Athlone March 7th

  (Monday)

  6-9pm
  Hillgrove Hotel Monaghan 8th March (Tuesday) 6-9pm
  Clarion Hotel, Sligo 9th March (Wednesday) 6-9pm
  Clanree Hotel, Letterkenny 10th March (Thursday)

   

  6-9pm

  These public events are open to all those who are interested in the quality of children’s early learning experiences in Early Years services delivering the ECCE Programme (the universal free preschool programme funded by the Department of Children and Youth Affairs).

  Each seminar will provide opportunity to access comprehensive information on the EYEI Model, hear the practical experiences of staff in Early Years settings who have participated in pilot inspections and discuss and provide feedback on the model. All feedback will be taken into account in finalising the EYEI model.

  Further information on each event is available from the City and County Childcare Committee network or by emailing the following address: eyei@education.gov.ie

  At the Dublin and Letterkenny seminars, proceedings will be conducted bilingually, through the medium of Irish and English.

  Sonraí Ócáide

  indexTá sraith seimineár comhairliúchán á óstáil ag an Roinn Oideachais agus Scileanna chun an dul chun cinn go dáta ar an bhforbairt ar Shamhail Chigireachta dírithe ar Oideachas sna Luathbhlianta (EYEI) a phlé.

  Déanfar na seimineáir a reachtáil sna ceantair seo a leanas: Áth Luain, Ceatharlach, Corcaigh, Leitir Ceannain, Baile Átha Cliath, Luimneach, Muineachán agus Sligeach.

  Tá na hócáidí poiblí seo oscailte dóibh siúd uile a bhfuil spéis acu i gcáilíocht na n-eispéaras luath-óige ag páistí i seirbhísí Luath-Óige ina bhfuil fáil ar an gClár ECCE (an clár uilíoch réamhscoile saor in aisce atá maoinithe ag an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige).

  Cuirfear deis ar fáil ag gach seimineár chun eolas cuimsitheach a rochtain ar an tSamhail, éisteacht le taithí praiticiúil na foirne i suíomhanna Luath-Óige a bhí páirteach sna cigireachtaí píolótacha agus aischothú a phlé agus a sholáthar maidir le EYEI. Tugtar an t-aiseolas go léir san áireamh agus an samhail á thabhairt chun críche.

  Tá tuilleadh eolais faoi gach ócáid ar fáil ó láithreán na gCoistí Cúram Leanaí Cathrach agus Contae nó trí ríomhphost a sheoladh chuig: eyei@education.gov.ie

  Ag seimineár Bhaile Átha Cliath agus Leitir Ceannain, déanfar na himeachtaí a reachtáil go dátheangach trí mheán na Gaeilge agus trí mheán an Bhéarla.

  Book your place at a consulation by clicking here

   

  Note: Using the Eventbrite booking website

  Step 1 – Click on the link or paste into your web browser and hit the return key

  Step 2 – Scroll down the list of seminars and decide on the location that suits you best. Note the date of that seminar

  Step 3 – Go to the drop down menu at the top of the page and select the date of the seminar you wish to attend.

  Step 4 – Return to the booking tab for your selected seminar which should now allow you the option to select 1 ticket and press the return key

  Step 5 – Complete the registration form as required to finish the booking.

   

   

Pobal Logo DOCYA Logo